Cenník školení BOZP, OPP a odborných kurzov

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Druh školenia Cena za osobu
Školenie zamestnancov 15 €
Školenie vedúcich zamestnancov 20 €
Školenie pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou 20 €
Školenie vodičov motorových vozidiel 20 €
Školenie obsluhy krovinorezov 20 €

 

OCHRANA PRED POŽIARMI

Druh školenia Cena za osobu
Školenie zamestnancov 15 €
Školenie vedúcich zamestnancov 20 €

 

OBSLUHA MOTOROVÝCH VOZÍKOV

Druh školenia Cena za osobu
Základný kurz – cena za jeden vybraný druh 95 €
Základný kurz – cena za dva vybrané druhy 105 €
Základný kurz – cena za tri vybrané druhy 130 €
Základný kurz – cena za štyri vybrané druhy 150 €
Základný kurz – cena za každý ďalší vybraný druh 25 €
Rozširovací kurz o ďalší vybraný druh mimo základného kurzu 50 €
Opakované školenie 25 €
Aktualizačná odborná príprava 45 €

 

OBSLUHA STAVEBNÝCH STROJOV

Druh školenia Cena za osobu
Základný kurz – cena za jeden vybraný druh 180 €
Základný kurz – cena za dva vybrané druhy 190 €
Základný kurz – cena za tri vybrané druhy 220 €
Základný kurz – cena za štyri vybrané druhy 260 €
Základný kurz – cena za každý ďalší vybraný druh 50 €
Rozširovací kurz o ďalší vybraný druh mimo základného kurzu 85 €
Opakované školenie 35 €
Aktualizačná odborná príprava 50 €

 

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ LEŠENIA – LEŠENÁRI

Druh školenia Cena za osobu
Základný kurz – cena za tri vybrané druhy 90 €
Základný kurz – cena za každý ďalší vybraný druh 15 €
Základný kurz – cena za všetky druhy (plný rozsah) 115 €
Opakované školenie 25 €
Aktualizačná odborná príprava 40 €

 

VIAZAČI BREMIEN

Druh školenia Cena za osobu
Základný kurz 55 €
Opakované školenie 25 €
Aktualizačná odborná príprava 35 €

 

OBSLUHA MOTOROVEJ PÍLY PRI ŤAŽBE DREVA

Druh školenia Cena za osobu
Základný kurz 140 €
Opakované školenie 30 €
Aktualizačná odborná príprava 50 €

 

OBSLUHA MOTOROVEJ PÍLY PRI INEJ ČINNOSTI

Druh školenia Cena za osobu
Základný kurz 120 €
Opakované školenie 25 €
Aktualizačná odborná príprava 40 €

 

ADMINISTRATÍVNE A DOPRAVNÉ NÁKLADY

Druh školenia Cena za osobu
Dopravné náklady 0,50 € / km
Cestovné náklady 30 € / hod.
Poštovné a balné 4 €
Vydanie duplikátu preukazu alebo dokladu len, ak bol vydaný v našej spoločnosti. ZADARMO
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Sme platcami DPH.

V cene školenia a odborného kurzu je zahrnuté školenie, overenie vedomostí, vydanie príslušného záznamu, preukazu alebo dokladu podľa platnej legislatívy, občerstvenie.

Ponúkame individuálne termíny školení a odborných kurzov.