Cenník služieb technika požiarnej ochrany a vypracovanie dokumentácie OPP

 

SLUŽBY TECHNIKA POŽIARNEJ OCHRANY

Počet zamestnancov Cena za mesiac
Do 6 od 25 €
Od 7 do 14 od 35 €
Od 15 do 29 od 50 €
Od 30 do 49 od 70 €
Od 50 dohodou
Vypracovanie dokumentácie OPP – základný balík od 150 €

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Sme platcami DPH.
Ceny sú orientačné a konečná cena bude stanovená po osobnej obhliadke miestnych podmienok.