BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OPP - Ochrana pred požiarmi

Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Školenia a odborné kurzy

BTS NITRA, s.r.o.

Pomôžeme Vám s kompletnou agendou v oblasti BOZP a OPP.