Ponúkame Vám dodávateľským spôsobom bezpečnostnotechnickú službu v zmysle zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov. Kontaktujte nás a my Vám po osobnej obhliadke a konzultácii s Vami vypracujeme komplexné riešenie vrátane cenovej ponuky na mieru.

V rámci komplexných služieb Vám navrhneme vypracovanie dokumentácie BOZP na mieru pre účely Vašej firmy. Taktiež zabezpečíme prostredníctvom našich vlastných zamestnancov – odborne spôsobilých lektorov výchovu a vzdelávanie (školenie) Vašich zamestnancov a vedúcich zamestnancov a v prípade potreby tiež aj výchovu a vzdelávanie (školenie) Vašich zamestnancov pre získanie odbornej spôsobilosti lešenára, viazača bremien, strojníka, pilčíka, obsluhy motorového vozíka. V prípade dohody vieme zabezpečiť aj iné odborné spôsobilosti podľa potreby Vašej firmy.

Sme držiteľmi platných oprávnení a osvedčení na vykonávanie jednotlivých odborných činností.