Ponúkame Vám služby v oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom technika požiarnej ochrany v zmysle zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Kontaktujte nás a my Vám po osobnej obhliadke a konzultácii s Vami vypracujeme komplexné riešenie vrátane cenovej ponuky na mieru.

V rámci komplexných služieb Vám navrhneme vypracovanie dokumentácie OPP na mieru pre účely Vašej firmy. Taktiež zabezpečíme prostredníctvom našich vlastných zamestnancov – odborne spôsobilých osôb školenie Vašich zamestnancov a vedúcich zamestnancov a v prípade potreby tiež školenie protipožiarnych hliadok a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase.

Sme držiteľmi platných osvedčení na vykonávanie odbornej činnosti technika požiarnej ochrany.