Spoločnosť BTS NITRA, s.r.o. 

je oprávnená organizácia poskytujúca služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), služby v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) a školenia v oblasti BOZP, OPP a odborné kurzy v oblasti BOZP. Tiež vykonávame pre stavebníkov (investorov stavieb) a stavebné spoločnosti koordináciu bezpečnosti na stavenisku.