OBJEDNÁVKY

Objednávka na vykonanie výchovy a vzdelávania (školenia)

 

PRIHLÁŠKY

LEŠENÁRI

Prihláška na kurz osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenárov)

 

VIAZAČI BREMIEN
Prihláška na kurz viazačov bremien vo formáte

 

PILČÍCI – PRI INEJ ČINNOSTI
Prihláška na kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti (pilčíci pri inej činnosti)

 

PILČÍCI – PRI ŤAŽBE DREVA
Prihláška na kurz obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva (pilčíci pri ťažbe dreva)

 

OBSLUHA STAVEBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ SO ZAMERANÍM NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI (STROJNÍCI)
Prihláška na kurz obsluhy stavebných strojov a zariadení (strojníci)

 

MOTOROVÉ VOZÍKY
Prihláška na kurz obsluhy motorového vozíka vo formáte