Výchova a vzdelávanie (školenie) zamestnancov
Výchova a vzdelávanie (školenie) vedúcich zamestnancov
Výchova a vzdelávanie (školenie) zamestnancov so zameraním na vedenie motorového vozidla (vodiči referenti)
Výchova a vzdelávanie (školenie) zamestnancov so zameraním na prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou
Výchova a vzdelávanie (školenie) zamestnancov so zameraním na obsluhu krovinorezov
Výchova a vzdelávanie (školenie) zamestnancov bez elektrotechnického vzdelania (§ 20 Poučená osoba)